Poster Quadrennial 2021

20.09.2021 | Správy
Poster Quadrennial 2021
Poster Quadrennial je medzinárodná súťaž plagátov, ktorá sa koná každé štyri roky v našom meste. Do druhého ročníka sa tentoraz prihlásilo 350 grafikov zo 42 krajín sveta. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo uplynulý piatok večer v Hrubej Bašte.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Peter Reviľák

Poster Quadrennial 2021

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.