Aktuálne opatrenia mesta

17.09.2021 | Správy
Aktuálne opatrenia mesta
Po včerajšom krízovom štábe dnes dopoludnia primátor mesta zvolal ďalší, ktorého cieľom bolo konkretizovanie úloh a opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou. Hovorilo sa o štyroch základných bodoch – školách, zariadeniach pre seniorov, kultúre a fungovaní mestského úradu.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Milan Marcinov ml., Alica Hurtuková, Peter Reviľák

Aktuálne opatrenia mesta

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.