XX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove dňa 20. 05. 2021
20.05.2021

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.