*** Dnes vysielame: SPRÁVY BTV /R/ ... Naša májová bryndza (dokument) /R/. Od 18.30 hod. Kolumbia (cestopisný film). *** Dnes má meniny Vojtech. V utorok má meniny Juraj. *** Predpoveď počasia na pondelok 23. 4. * DEŇ - prehánky, možnosť búrok 20 / 24 * NOC - polojasno 2 / 7. *** Všetko o BTV nájdete na: www.bardejovskatv.sk, www.facebook.com/BardejovskaTelevizia, www.twitter.com/btssro.

Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov
pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejov

 

 

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

- nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

- biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, lístie, konáre a pod.),

- drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

 

 

I. s í d l i s k o O B R A N C O V M I E R U

- 03.04.2018 -

Komenského - parkovisko pri K2

Ťačevská - parkovisko pri K5

Komenského - parkovisko pri D4

 - 04.04.2018 -

Komenského - parkovisko pri MŠ

Komenského - parkovisko pri A8

Komenského - parkovisko pri A10

 - 05.04.2018 -

Ťačevská - parkovisko pri bloku B
Bezručova - parkovisko pri bloku D6

Ťačevská - parkovisko pri bloku K10

 - 06.04.2018 -

Sázavského - parkovisko pri bloku I2
Wolkerova - parkovisko pri bloku G2
Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

 - 09.04.2018 -

Moyzesova - parkovisko pri bloku E4
Gorkého - parkovisko pri tržnici AB

Gorkého - parkovisko pri bloku A1

 - 10.04.2018 -

Jiráskova - parkovisko pri Gymnáziu

Partizánska - parkovisko pri bloku H1
Partizánska - parkovisko pri bloku B4

 - 11.04.2018 -

Partizánska - parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o Z A R A J O M
- 11.04.2018 -

Fučíkova - parkovisko pri hotely Artin
Přerovská - pri Evanjelickom cintoríne

 - 12.04.2018 -

Dlhý rad - parkovisko pri bloku A1

Dlhý rad - parkovisko pri bloku B2

Slovenská - parkovisko pri kotolni 07

-13.04.2018 -

Nový sad - parkovisko

 III. s í d i s k o D R U Ž B A

- 13.04.2018 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A3
Pod Papierňou - parkovisko pri bloku C2

 - 16.04.2018 -

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku A5

Pod Papierňou - parkovisko pri bloku B2
J. Bottu, - mestská komunikácia

 - 17.04.2018 -

Štefánikova - parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova - parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o V I N B A R G

- 17.04.2018 -

J. Grešáka - parkovisko pri bloku B15

 - 18.04.2018

L. Svobodu - parkovisko pri VII. ZŠ

L. Svobodu - parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského - parkovisko pri bloku B1

- 19.04.2018 -

J. Švermu - parkovisko pri kotolni
A. Svianteka - parkovisko pri bloku A3

Pod Vinbargom - parkovisko pri V. ZŠ

V. R O D I N N É D O M Y Bardejov - I B V

- 20.04.2018 -

sv. Jakuba - parkovisko pri NsP - veľké

Ťačevská - parkovisko pri NsP – malé

Gróner - pred železničným priecestím

 - 23.04.2018 -

Pod Šibeňou horou - pri obchode ABM

Pod Lipkou - voľná plocha pri moste

Postajok - voľná plocha pri železničnom prejazde

 

- 24.04.2018 -

Stöcklova - parkovisko

Hviezdoslavova - parkovisko
Bernolákova – mestská komunikácia

- 25.04.2018 -

Kukorelliho - voľná plocha na konci ulice
Ľ.Štúra - na konci ulice

Ľ. Štúra - parkovisko pri hostinci

 

- 26.04.2018 -

Tehelná - MsK pri rodinnom dome č.75
Pri Štepnici - pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

 

- 27.04.2018 -

Bardejovská Zábava - parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV - pri zastávke MHD
Poštárka / sídlisko - ľavá strana

- 30.04.2018 -

Poštárka / sídlisko - pravá strana

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

 VI. B A R D E J O V S K Á N O V Á V E S

- 02.05.2018 -

Nová ul. - voľná plocha pri ulici,

Nám. L.Berku - parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská - parkovisko na ul. Giraltovská

- 03.05.2018 -

Pri štadióne - na mestskej komunikácií

Pálenica - na mestskej komunikácií pri lávke

 

VII. D L H Á L Ú K A
- 04.05.2018 -

Dlhá - parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna - parkovisko pri prameni minerálnej vody
Kamenec - pri moste

 

VIII. B A R D E J O V S K É K Ú P E L E

- 07.05.2018 -

Bardejovské Kúpele - parkovisko pri obytných blokoch

 

IX. M I H A Ľ O V

- 07.05.2018 -

Mihaľov - pri cintoríne

Mihaľov - pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

 

 

Dnes vysielame

- 23. apríl 2018 -
18:25
Prehľad vysielania. Počasie
18:30
Kolumbia (cestopisný film)
19:15
Videotext

Aktuálna teplota

23.8 °C